Na het terugtreden van a.i. voorzitter Rikus Bartol vorig jaar heeft de Stormvogels een jaar lang geen voorzitter gehad. Ook de functies van secretaris en penningmeester waren niet meer bezet. Door de inzet van de overige bestuursleden is de club deze periode goed doorgekomen maar deze situatie was natuurlijk allerminst gewenst. Veel speurwerk, oproepen, netwerken enz. heeft er toe geleid dat de club sinds de ALV van 3 maart weer een voltallig bestuur heeft. Tijdens de ALV werden Astrid van de Burg als voorzitter, Niels Holthof als secretaris, Kees van Aken als penningmeester en Martin Douma als bestuurslid NTFU voorgesteld. Unaniem werd dit voorstel door de aanwezige leden aanvaard.

In tijden waarin iedereen het druk heeft kunnen we als club weer blij zijn dat het toch weer is gelukt om de club ook bestuurlijk weer op orde te hebben.