Privacy Policy Stormvogels Veendam

Wij zijn de Stormvogels Veendam. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en persoonlijke levenssfeer en hebben voor de uitvoering van onze taken en doelen (soms) jouw persoonsgegevens nodig. Onze privacy policy is er op gericht om jou te informeren en uitleg te geven over welke persoonsgegevens wij gebruiken en hoe wij deze persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze ‘policy’ is van toepassing op onze website www.stormvogelsveendam.nl (de Website) en de zogenaamde ‘social media’ (Facebook, WhatsApp en Instagram), die wij gebruiken om onze evenementen en resultaten van ook onze leden te communiceren. Wij behandelen jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – de Relevante Wetgeving).

Minderjarig

Ben je jonger dan 16 jaar, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens

Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. In deze privacy policy worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens verwoord met het begrip “verwerken”.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens 

Wij hebben de volgende persoonsgegevens vastgesteld die wij van jou verzamelen:
– voornaam
– tussenvoegsel
– achternaam
– leeftijd
– geboortedatum
– adres
– woonplaats
– telefoonnummer
– e-mail adres
– afbeelding
– betaalgegevens
– geboorteland

Op basis waarvan mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

• Het verwerken van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de overeenkomst die wij met jou zijn aangegaan. Het verstrekken van deze gegevens is voor jou verplicht. Op het moment dat jij jouw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt heeft dat tot gevolg dat wij jouw lidmaatschap niet kunnen accepteren.
• Voor het gebruik van afbeeldingen waar jij op staat vragen wij jou niet om uitdrukkelijke toestemming. Wil je dat afbeeldingen waarop jij staat niet worden gepubliceerd door de club dan dien je het toestemmingsformulier-AVG in te vullen.

Dit zijn onze doelen voor het verzamelen van jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens verwerken wij niet zomaar en mogen wij slechts doen voor bepaalde doelen. De doelen waarvoor wij jouw persoonsgegevens willen verwerken zijn:
– ledenadministratie
– nieuwsbrief
– wedstrijd uitslagen
– kwalificaties
– wedstrijdorganisatie
– het plaatsen van content op Social Media

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens ook voor versturen Nieuwsbrief

Om onze leden op de hoogte te houden van belangrijke gebeurtenissen en of activiteiten, maakt wij gebruik van nieuwsbrieven. Wij maken gebruik van de service van La Posta voor het versturen van de nieuwsbrief. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Jouw persoonsgegevens worden gedeeld met?

Soms delen we jouw persoonsgegevens met andere partijen. Met deze partijen spreken wij af dat ze jouw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de persoonsgegevens van jou hebben gekregen. Wij delen jouw persoonsgegevens met onze ledenadministratie en onze sponsors.

Beveiliging

Om onze leden op de hoogte te houden van belangrijke gebeurtenissen en of activiteiten, maakt wij gebruik van nieuwsbrieven. Wij maken gebruik van de service van La Posta voor het versturen van de nieuwsbrief. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Bewaartermijn

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet langer dan wij ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder in onze privacy policy hebben omschreven. Na verval van dit doel en of de noodzaak om nog langer jouw persoonsgegevens – voor dit doel – te verwerken zullen wij jouw persoonsgegevens vernietigen en of verwijderen. Wij bewaren jouw gegevens gedurende het gehele lidmaatschap.

Uiteraard heb je het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot verwijdering van alle dan wel een deel van de door ons bewaarde persoonsgegevens, wanneer jij van mening bent dat het verwerken hiervan niet langer meer noodzakelijk is ter uitvoering van de gestelde doelen. Wij zullen jouw binnen vier weken na ontvangst van je verzoek hierover informeren en inzage verschaffen in de verwijderde persoonsgegevens cq. de nog bewaarde persoonsgegevens.

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij hier melding van maken. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

De persoonsgegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:
• Je mag ons vragen om inzage in jouw persoonsgegevens;
• Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissen van jouw persoonsgegevens;
• Je mag ons vragen om een kopie van jouw persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
• Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
• Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken;
• Je mag jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we jouw persoonsgegevens niet meer verwerken.
Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.