Vertrouwenscontactpersoon

 

Vertrouwenscontactpersoon(VCP)

WV Stormvogels wil een wielervereniging zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Toch kan het gebeuren dat iemand dat anders ervaart. Dit is ongewenst gedrag en dat willen we stoppen. Als ongewenst gedrag voorkomt, willen wij dat als club graag weten en willen we jou daarbij ondersteunen.

Er zijn diverse vormen van ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging, of gewelddadig gedrag. Je kan ook andere problemen ervaren waardoor je niet kan zijn wie je bent, of je kunt je buitengesloten voelen.

Je kan zelf met deze punten te maken krijgen. WV Stormvogels nodigt je uit om dan contact te leggen met de VCP. Je kan het ook bij een ander zien gebeuren. Ook dan (als medesporter, ouder/verzorger, maar ook als trainer of andere vrijwilliger binnen de vereniging) nodigt WV Stormvogels jou uit om contact te leggen met de VCP. Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn trainers dit zelfs wettelijk verplicht om te doen.

Wat doet de VCP?
De VCP zal naar jouw verhaal luisteren en samen met jou kijken wat verdere stappen kunnen zijn. Soms is iets op te lossen binnen de vereniging, maar soms is het verstandig om er andere deskundigen bij te betrekken. Dit zal altijd in overleg met de melder gebeuren. De VCP is onafhankelijk en adviserend.

Wie is de VCP van WV Stormvogels?
Sinetta Goedendorp is in het dagelijks leven maatschappelijk werker bij Veilig Thuis Groningen/ Jeugdbescherming Noord. Als maatschappelijk werker sinds 2002 heeft zij veel ervaring opgedaan in het ondersteunen en begeleiden van mensen uit alle lagen van de maatschappij. Zij heeft vele personen bijgestaan op verschillende leefgebieden. Zowel jeugdigen als volwassenen. In 2022 heeft zij de scholing tot Vertrouwenscontactpersoon (VCP) gevolgd en daarmee officieel VCP geworden van WV Stormvogels.

Hoe kan je de VCP bereiken?
Via het e-mailadres sinetta.stormvogels@gmail.com kan je contact leggen met de VCP. Geef je naam en telefoonnummer door aan de VCP. Zij neemt dan in principe binnen 1 werkdag contact met je op. Het e-mailadres is uitsluitend bedoeld om een afspraak te maken en niet om daar al te vertellen waar het over gaat.