Toestemmingsformulier AVG

 

TOESTEMMINGSFORMULIER I.H.K.V. PRIVACYWETGEVING

Geachte leden/ouders/verzorgers,

Om te laten zien welke activiteiten er binnen onze vereniging plaatsvinden en welke (sport)activiteiten en prestaties er door jullie beoefend en behaald worden, maken wij ook gebruik van foto’s en filmpjes. Als vereniging willen we ons graag meer laten zien op o.a. de social media zodat ook anderen kunnen zien welke bijdrage wij leveren aan een plezierig sportklimaat voor onze leden/wielersporters. Ook onze sponsoren zien graag via onze activiteiten en ons verenigingsshirts dat hun naam en of logo in beeld komt.

Echter het is  op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 in de EU van kracht is geworden niet toegestaan om foto’s en filmpjes van anderen op o.a. social media te verspreiden tenzij daarvoor toestemming is verleend.

Het is om die reden dat wij jullie verzoeken aan te geven of er bezwaren bestaan dat wij foto’s en filmpjes van de resultaten van jullie als onze leden/ wielersporters via onze eigen sociale media gebruiken. Voor de goede orde er zullen geen profielfoto’s geplaatst worden waarbij de  namen van kinderen worden weergegeven. Voorts zullen we voor zover bekend steeds voor bronvermelding zorgdragen.

Wanneer u geen toestemming geeft om foto’s/filmmateriaal op de website en/of social media o.a. WhatsApp, Instagram, Facebook te plaatsen waarop u en of uw kind zichtbaar in beeld zijn in het kader van jullie/onze wielersportactiviteiten, wilt u dan de tekst onderaan deze pagina kopiëren, in een mail plakken, invullen en sturen naar de club(info@stormvogelsveendam.nl)

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stormvogels Veendam

 

Verklaring i.h.k.v. de AVG

Ik lid/ouder/verzorger (van) ……………………………………………………………geef geen toestemming om foto’s en filmpjes van mij of mijn kind(eren) te plaatsen op de website en/of social media van onze vereniging.

Naam: ………………………………………………………..

………………………………………………………………………..Handtekening (lid/ouder/verzorger)